Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.

Na terenie Gminy Iwkowa realizowane będą następujące zadania:

„Budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa”

Lokalizacja inwestycji znajdować się będzie w obrębie najwyższego wzniesienia w Iwkowej (Szpilówka, 516 m n.p.m.). W ramach zadania wykonany zostanie montaż małej architektury (altana drewniana, ławy z siedziskami, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, kosze na śmieci), zaplanowano również odtworzenie znajdującej się tutaj w latach 50- tych ubiegłego wieku dawnej ziemianki oraz utwardzenie dróg.

Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018

Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł

Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Iwkowa: 134 999,99 zł

Dofinansowanie części dotyczącej Gminy Iwkowa: 75 265,34 zł (67,50% kosztów kwalifikowalnych)

 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

 

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?

Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.

 

Wróć