Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Iwkowa, Gminą Pleśna, Gminą Ciężkowice, Gminą Miasta Tarnowa oraz Powiatem Dąbrowskim realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.


Całkowita wartość projektu: 6 503 573,14 zł
Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wróć