Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Z POWER –em w życie

Z POWER –em w życie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: „Z POWER-em w życie”

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 4 grudnia 2019 r. będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów


Zapraszamy osoby :

  • od 15 do 29 r.ż,
  • bierne zawodowo (w tym również osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  tzw. młodzież NEET (osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • zamieszkujące  subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski ,tarnowski, brzeski) – dotyczy osób niepełnosprawnych.
  • zamieszkujące obszary wiejskie w subregionie tarnowskim – dotyczy pozostałych osób bez  orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Listy rankingowe będą ogłaszane cyklicznie, po zebraniu grupy około 10-11 osobowej, średnio raz na 1 –2 miesiące w zależności od liczby zgłoszeń.

http://www.zpoweremwzycie.pl/

Wróć