Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz  z elementami małej architektury.

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz z elementami  małej architektury” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedmiotową inwestycję zrealizowano w  miejscowości Kąty na działkach 40/5, 6, 9, 7. Zakres prac  obejmował wybudowanie parkingu, zatoki autobusowej, wiaty turystycznej, remont chodników. Wykonano nasadzenia krzewów i drzew, zamontowano elementy małej architektury takie jak: altana, stragany, tablica informacyjna, ławki i kosze.  Całe wykonane przedsięwzięcie jest ogólnie dostępne
 i bezpłatne.

Wróć