Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zaproszenie

Zaproszenie

Wójt Gminy Iwkowa w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu
1 października 2019 roku o godzinie 10.30 w Zajeździe Zyga w Iwkowej.

Zakres tematyczny spotkania :

Projekt „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”

doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

  1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.

Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”

  1. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.
  2. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
  3. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
  4. Zapłacić za bony.
  5. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Wróć