Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 98/2021 w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

ZARZĄDZENIE Nr  98/2021  w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego  na terenie gminy Iwkowa

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2021

Wójta Gminy Iwkowa

z dnia 17 września 2021 roku

 

w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

 

                     Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. 2020 poz.713 z późn.zm./ oraz art.19 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /t.j.Dz. U. 2018, poz.1401 ./

 

Wójt Gminy Iwkowa

zarządza, co następuje :

 

§ 1

W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godz.12,30 dnia 17 września 2021 roku na terenie gminy Iwkowa dla miejscowości: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Dobrociesz, Połom Mały, Wojakowa, Drużków Pusty.

§ 2

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności;

1/ przygotować siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej

2/ dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych

3/ monitorować stan wód w rzekach na terenie zagrożonych miejscowości

4/ dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów

5/ sprawdzić i zaktualizować Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy – Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w formie obwieszczeń na stronie internetowej gminy Iwkowa.

https://bip.iwkowa.pl/bip/zarzadzenia/2021/098_0.pdf

Wróć