Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

„ Zawiadomienie”

„ Zawiadomienie”

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach(tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 ze zm) w dniach od 02.05.2018 r. do 02.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Iwkowej w pokoju Nr 9, w godz. od 9°°- 14°°zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do Parafii Rzymskokatolickiej w Iwkowej z terenu Gminy Iwkowa.

Jednocześnie informuję, że:

 

  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu ( liczy się data wpływu pisma) Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń do wniosków (art.21 ust.5 ustawy).
  2. Wg zapisu art.21 ust 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  3. Prace prowadzone były wyłącznie na użytkach Ls

Wójt Gminy Iwkowa
Bogusław Kamiński

Wróć