Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zra.) zawiadamiam, że I sesja Rady Gminy w Iwkowej odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Porządek obrad pierwszej Sesji Rady Gminy zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 25 listopada 2014 roku (w załączeniu).

Ponadto informuję, iż o godzinie 13.00 dnia 27 listopada 2014 roku odbędzie się Msza św. w Kościele Parafialnym w Iwkowej na rozpoczęcie kadencji 2014-2018.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wróć