Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zebrania wiejskie - wybory

Zebrania wiejskie - wybory

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa na zebrania wiejskie dotyczące wyboru sołtysów i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Iwkowa oraz porządek zebrania.

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Iwkowa:

Porządek zebrań:

1. Otwarcie zebrana i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

6. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

7. Zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej.

8. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

9.Wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Wróć