Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zgnilec amerykański pszczół

Zgnilec  amerykański  pszczół

Informacja epizootyczna ULOTKA INFORMACYJNA

Zgnilec amerykański pszczół (histolysis infectiosa perniciosa larvae).

Jest to wysoce zaraźliwa choroba bakteryjna czerwiu wywoływana przez laseczkę larwy (Paenibacillus larvae). Choruje nań i zamiera czerw zasklepiony. Przetrwalniki bakterii odznaczają się bardzo wysoką odpornością na działanie termiczne i chemiczne, a w normalnych warunkach przeżywają nawet do 40 lat. Szczególne nasilenie choroby przypada na drugą połowę lata kiedy wysoka temperatura i częste przegrzewanie gniazda sprzyja rozkładającej się masie.

Choroba podlega obowiązkowi zwalczania z urzędu !!!!!

Objawy choroby

Postępujące zmiany w zamarłym czerwiu czerw rozstrzelony . Zmiany na zasklepkach (zapadnięte podziurawione wieczka ) brązowa mazista konsystencja zamarłego w komórkach czerwiu .Charakterystyczny zapach palonego rogu wydobywający się z ula . Chora rodzina słabnie i ginie 

W przypadku zauważenia w pasiece w/w objawów posiadacz pasieki zobowiązany jest :

1 Niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej

2 pozostawienia pszczół w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych pszczół

3 uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc , w których znajdują się rodziny pszczele podejrzane o chorobę

4 wstrzymania się od wywożenia wynoszenia i zbywania rodzin pszczelich matek pszczelich pni pszczelich ,pszczół i czerwia produktów pszczelarskich oraz sprzętu i narzędzi używanych w pasiece.

5 Udostępniania organom inspekcji weterynaryjnej pasieki do badań i zabiegów weterynaryjnych a także udzielania pomocy przy ich wykonaniu

6 Udzielania organom inspekcji weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji , które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobieganie jej szerzeniu się .

W świetle prawodawstwa weterynaryjnego apis melifera (pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim dlatego utrzymywanie pszczół , w celu umieszczania na rynku tych zwierząt jest działalnością nadzorowaną i podlega obowiązkowi rejestracji .

Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem , mogącym przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania za rodziny pszczele w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół.

Wróć