Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Sygnalizowanie

Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kąty”

20.03.2023

 Gmina Iwkowa, jako Beneficjent projektu pn.:

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kąty”

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

  1. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci