Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Program współpracy 2018

Program współpracy 2018

 Wójt Gminy Iwkowa informuje, iż w okresie od dnia 10 listopada 2017 do dnia 18 listopada 2017r. zostaną przeprowadzone konsultacje w organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultacje będą przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały, o której mowa wyżej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa. Ewentualne uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie do 18 listopada 2017 r. drogą mailową na adres a.mida@iwkowa.pl lub pisemnie na dziennik podawczy Urząd Gminy Iwkowa 32-861 Iwkowa z dopiskiem „Program współpracy 2018”

Iwkowa, 10.11.2017

Uchwała program współpracy 2018


https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1381740,programu-wspolpracy-gminy-iwkowa-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzia.html

Wróć