Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Regulamin Gminnego Konkursu na Choinkę świąteczną

Regulamin Gminnego Konkursu na Choinkę świąteczną

Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej

Cel konkursu:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych
 • rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży
 • rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością artystyczną
 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z placówek oświatowych gminy Iwkowa

Kategoria:

Choinka bożonarodzeniowa

Grupy wiekowe:

 • I – przedszkola (w tym „0”)
 • II – szkoły podstawowe (klasy I – III)
 • III – szkoły podstawowe (klasy IV – VII)
 • IV – szkoły podstawowe (klasy gimnazjalne)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie biorą udział prace indywidualne
 • praca musi być przestrzenna
 • każda osoba może dostarczyć tylko jedną pracę
 • nie będą brane po uwagę prace gotowe (zakupione)

Kryteria oceny:

 • pomysłowość i oryginalność pracy
 • dekoracyjność, kolorystyka
 • estetyka i samodzielność wykonania
 • dobór materiałów

Postanowienia końcowe:

 • prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 18 grudnia 2017 r.
 • do pracy należy dołączyć osobną kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą włożoną do koperty, a na niej umieścić odpowiednią kategorię np. grupa II lub klasa I-III(prace z widocznymi danymi osobowymi oraz bez kategorii wiekowej będą dyskwalifikowane)
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty po 20 grudnia 2017 r.
 • zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają nagrody
 • prace konkursowe można odbierać 22 grudnia 2017 r.
 • organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie

Wróć