Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
Zebrania wiejskie - wybory
2019-01-18

Zebrania wiejskie - wybory

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa na zebrania wiejskie dotyczące wyboru sołtysów i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Iwkowa. ...
Badania ankietowe
2019-01-16

Badania ankietowe

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki...
Bezpłatne badania kamerą termowizyjną
2019-01-15

Bezpłatne badania kamerą termowizyjną

W ramach programu LIFE którego partnerem jest Gmina Iwkowa w terminie od dnia 28 styczeń do dnia 11 luty br. Ekodoradca będzie wykonywał nieodpłatnie przeglądy budynków na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej. Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii...
Konkurs ekologiczny
2019-01-15

Konkurs ekologiczny

Recykling jest niezbędny! Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa! Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu...
Działania priorytetowe
2019-01-15

Działania priorytetowe

Rej. nr. XIII asp.szt. Grzegorz Namysłowski pow. brzeski gm. Iwkowa Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195 Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia w tym infrastruktury, spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających w obrębie budynków użyteczności...
Ferie
2019-01-14

Ferie

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej. Zapraszamy!!!   ...
Turnieje: Tenisa Stołowego i Szachowy
2019-01-14

Turnieje: Tenisa Stołowego i Szachowy

GOK w Iwkowej zaprasza na Turnieje: Tenisa Stołowego i Szachowy. Zwracamy uwagę na terminy turniejów. Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się 20 stycznia natomiast Turniej Szachowy 27 stycznia. Zapraszamy! ...
OTWARTY KONKURS OFERT 2019 – SPORT
2019-01-10

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 – SPORT

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2019 roku, zarządzeniem nr 1/2019 Wójta Gminy Iwkowa ogłoszony  został otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. Jednocześnie informuję, że...
Informacja
2019-01-07

Informacja

Przypominamy mieszkańcom Gminy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości. ...
Wojakowskie Jasełka 2019
2019-01-03

Wojakowskie Jasełka 2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej, Ksiądz Proboszcz Parafii Wojakowa, Rodzice oraz Nauczyciele serdecznie zapraszają na szkolno-parafialne Jasełka w wykonaniu debiutujących miejscowych aktorów. Spektakl odbędzie się 6 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej w Wojakowej. Serdecznie zapraszamy! ...
Zgnilec amerykański pszczół - rozporządzenie uchylające
2019-01-03

Zgnilec amerykański pszczół - rozporządzenie uchylające

21 grudnia 2018 r. Wojewoda Małopolski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego.     ...
Obowiązkowe szczepienie psów
2019-01-03

Obowiązkowe szczepienie psów

Urząd Gminy w Iwkowej przypomina mieszkańcom o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30...
Kartka Świąteczna
2018-12-20

Kartka Świąteczna

PROTOKÓŁ   Z prac komisji konkursowej powołanej do oceny prac w ramach konkursu na „Kartkę Świąteczną ”   Komisja w składzie: Agnieszka Mida, Natalia Kolasa, Katarzyna Dzięgiel i Małgorzata Gutowicz dokonała oceny prac zgromadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej. Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Większość prac została...
Wieża widokowa w Iwkowej nową atrakcją turystyczną
2018-12-13

Wieża widokowa w Iwkowej nową atrakcją turystyczną

Subregion tarnowski szeroko otwiera się na turystów, udostępniając kolejne nowe atrakcje. Tarnowska Organizacja Turystyczna zaprasza do Iwkowej, gdzie powstała wieża widokowa, a tuż obok funkcjonalna infrastruktura z elementami małej architektury oraz starodawna ziemianka. Wieżę o wysokości 30 metrów usytuowano na wzniesieniu Szpilówka (516 m n. p. m.). - Wieża jest...