Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych
2017-02-21

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski,...
TAURON - Planowane Wyłączenia
2017-02-20

TAURON - Planowane Wyłączenia

Drużków Pusty, Dobrociesz od strony Drużkowa Pustego Rozpoczęcie: 27/02/2017 08:00:00 Zakończenie: 27/02/2017 15:00:00 ...
Uwaga! Nadal panuje ptasia grypa
2017-02-20

Uwaga! Nadal panuje ptasia grypa

Wójt Gminy Iwkowa informuje, że na terenie Polski wciąż rozprzestrzenia się wirus ptasiej grypy u drobiu hodowlanego. W związku z tym nadal nakazuje się przetrzymywać drób w pomieszczeniach zamkniętych celem ograniczenia kontaktu z dzikimi zwierzętami. Za nie zastosowanie się do nakazów grozi wysoka kara finansowa. ...
Konsultacje społeczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2031
2017-02-20

Konsultacje społeczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2031

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.353 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iwkowa informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, i wykłada do publicznego wglądu opracowanie...