Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
2016-11-15

Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z...
Gminne Obchody Święta Niepodległości
2016-11-15

Gminne Obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z Gminnych Obchodów Święta Niepodległości ...
Projekt Uchwały - Konsultacje Społeczne
2016-11-14

Projekt Uchwały - Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Iwkowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015r.o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015.1777 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady...
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
2016-11-10

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji: 10 listopad 2016 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: - rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju...
Złote Gody 2016
2016-11-08

Złote Gody 2016

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z Złotych Godów. ...
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
2016-11-07

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i n f o r m u j e o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu...
Dodatkowe ochronne szczepienie lisów
2016-11-15

Dodatkowe ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w dniach od 18 do 28 listopada br. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe szczepienie zostanie wykonane w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną. Akcja będzie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z...
Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2016-11-04

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 15 listopada 2016 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Program zebrania  ...
Dobry Czas na Biznes Subregion Tarnowski
2016-11-15

Dobry Czas na Biznes Subregion Tarnowski

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nabór wniosków do projektu „Dobry Czas na Biznes Subregion Tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 został przedłużony do 09.11.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana...
Odblaskowa szkoła
2016-10-28

Odblaskowa szkoła

W dniu 27 października 2016 roku uczniowie klas I – III oraz klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Br. Czecha w Iwkowej wraz z nauczycielami mieli przyjemność spotkać się z asystentem Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Policji Powiatowej w Brzesku asp. sztab. Bogumiłem Machajem. Pan Bogumił Machaj niezwykle interesująco przeprowadził prelekcję z...
11 Listopada
2016-11-15

11 Listopada

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczniemy Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kątach a następnie przemaszerujemy do budynku PSP w Kątach, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów, w trakcie których podsumowany zostanie rok gen. Marcina Kątskiego w gminie Iwkowa. Bądźmy razem - 11 listopada 2016 r. ...
Bezpłatna prelekcja dotycząca uzależnień
2016-10-26

Bezpłatna prelekcja dotycząca uzależnień

Serdecznie zapraszam chętnych do udziału w bezpłatnej prelekcji dotyczącej uzależnień, która odbędzie się w dniu 28 października 2016r o godz. 18:00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. W programie przewidziano krótką prezentację o istocie uzależnienia, mechanizmach obronnych, itp., oraz rozdanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych podsumowujących wiadomości....
KOMUNIKAT
2016-10-26

KOMUNIKAT

Uchwała Nr XXV/138/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.11.2016 do 31.10.2017 r. UCHWAŁA ...
Ważna informacja dla grup producentów rolnych
2016-10-25

Ważna informacja dla grup producentów rolnych

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania. Wniosek...
Komunikat
2016-10-25

Komunikat

Szukamy właściciela/i psów, które znaleziono w miejscowości Iwkowa. Telefon kontaktowy Urząd Gminy Iwkowa 14/6844010 w. 29 lub firma „Dimarco” 14/6844059.   ...
Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników
2016-10-20

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu...