Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Kultura


Zespoły regionalne:


- Kapela Ludowa Iwkowianie - działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej. Kapela powstała w styczniu 1982r.z inicjatywy pana Józefa Kijaka i pana Mieczysława Tabaszewskiego. Muzycy grają na tradycyjnych instrumentach ludowych, ubrani w stroje należne do tego regionu. Kapela wraz z zespołem śpiewaczym liczy 16 członków, a jej obecnym kierownikiem jest pan Stanisław Repetowski. Kapela ma na swoim koncie liczny udział w konkursach krajowych i międzynarodowych.
www.iwkowianie.iwkowa.pl- Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca - zajęcia z dziećmi prowadzone są od kwietnia 2003r. przez panią Łucję Grzymek i panią Jadwigę Tabaszewską. Dzieci uczą się tańców regionalnych oraz przyśpiewek ludowych. Pierwszy występ odbył się 29 czerwca 2003r. uatrakcyjniając imprezę plenerową "Powitanie Lata".

 


-Zespół Taneczno- Wokalny Malwinki - działa przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Czecha w Iwkowej od 1985r. Zespołem kierują i są jego choreografami panie Łucja Grzymek i Jadwiga Tabaszewska. Największymi osiągnięciami zespołu było trzykrotne zakwalifikowanie się i wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach w roku 1993, 1994 i 1996 oraz zdobycie na tym festiwalu "Brązowej jodły"

 


Orkiestry dęte:

 

- Iwkowska Orkiestra Dęta - założona w 1911r. przez ks. Wojciecha Woźniczkę. W chwili założenia liczyła 35 członków, obecnie jej skład jest zmienny.

 

 

Muzea:

 

-Muzeum parafialne im. ks. Jana Piechoty w Iwkowej - powstało w 1966r. dzięki pasji ks. Jana Piechoty. Muzeum to mieściło się przez długie lata w wieży Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Obecnie zbiory sztuki ludowej znajdują się w budynku plebani.Zabytki:

- Modrzewiowy Kościół Cmentarny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - usytuowany na niewielkim wzgórzu powyżej prawego brzegu rzeki Beli, otoczony starymi modrzewiami i dębami. W kościele tym znajdują się trzy ołtarze, z których główny jest konsekrowany i poświęcony Matce Bożej wykonany w 1688r. Kościół wzniesiony w drugiej połowie XV w.

 

-Ostrołukowe portale, prezbiterium i chrzcielnica z XV w. w Kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej - w 1930/1931 rozebrany za wyjątkiem prezbiterium, do którego dobudowano nowy korpus wg projektu J. Wojtygi. Prezbiterium gotyckie, w pozostałych częściach nawiązującyc do tradycji gotyckiej. Prezbiterium z kamienia łamanego, nowsze części z ciosów, z kaplicami bocznymi sprawiającymi wrażenie transeptu (nawy poprzecznej) z emporami od południa i zachodu. W prezbiterium dwa ostrołukowe portale gotyckie z XIV w. Wyposażenie wnętrza z XVIII i XX w. oraz kamienna chrzcielnica gotycka z XV w. Przy kościele neogotycka, wolnostojąca dzwonnica z 1960 r. zbudowana wg projektu S. Świszczowskiego, w niej dzwon z 1687 r.

 

-Kapliczki z XVII i XVIII w. - jedną z nich jest kapliczka na górze Św. Urbana w Iwkowej. Leży ona na roli Zięciowskiej, mniej więcej w połowie góry noszącej nazwę Góry Św. Urbana, w uroczym zakątku leśnym, nad potokiem noszącym również miano potoku Św. Urbana. Wewnątrz pustelni znajduje się drewniany ołtarzyk w stylu barokowym, z malowanym na desce obrazem św. Urbana stanowiącym XVII - wieczny zabytek.

 

-Figura Św. Jana Nepomucena - położona nad małym potokiem pod górą Szpilówką. Jest własnością Ireny i Wiesława Puto. Kapliczka konstrukcji słupkowej z niszą zawierającą rzeźbę św. Jana Nepomucena. Figurka ta znajduje się obecnie w muzeum w Tarnowie, a na jej miejscu znajduje się figurka Św. Jana Nepomucena wykonana z gipsu.


- Figura Św. Floriana - znajduje się obok dworu Sławików, przy drodze prowadzącej z Kątów do Drużkowa Pustego. Ufundował ją Leonard Szymon Rogoyski w 1886 r. Kamienny posąg umieszczony jest na ozdobnym, czworobocznym postumencie.

 

-Dwór i spichlerz w Kątach - znajduje się na skraju wsi Kąty. Dwór wzniósł w 1900 roku Jan Sławik pieczętujący się herbem Prus II, ówczesny właściciel tutejszego majątku. Jest to obiekt murowany na planie prostokąta z pomieszczeniami w dwóch traktach. Dwór otacza 2 hektarowy park ze wspaniałą grabową aleją dojazdową, wielką polaną, na której wznosi się dwupienna lipa - Soliter i drewniana altanka przed frontem dworu. Po zachodniej stronie owego parku znajduje się niewielki staw oraz ruina kamiennego spichlerza z XVI w.
Jest to obiekt prywatny, nie udostępniany dla turystów.


Twórcy ludowi:1.Władysława Dziedzic (Iwkowa) - haft ludowy, stroje i gorsety ludowe
2.Elżbieta Dziedzic (Dobrociesz) - malarstwo
3.Halina Barczyk (Wojakowa) - haft ludowy, koronkarstwo
4.Irena Barczyk (Wojakowa) - haft ludowy, wyszywanie gorsetów do strojów ludowych
5.Stanisław Gryz (Iwkowa) - plecionkarstwo wikliniarskie i ze słomy
6.Aniela Tabaszewska (Iwkowa) - plecionkarstwo ze słomy (wieńce dożynkowe, kielichy, gołąbki, godło)
7.Jan Jarzmik (Wojakowa) - rzeźbiarstwo
8.Jan Szczepański (Iwkowa) - plecionkarstwo ze słomy i wikliny
9.Czesława Mrowca (Iwkowa) - haft gorsetów i kołnierzyków, haft ludowy "malowany igłą", koronkarstwo
10.Zygmunt Trojanowski (Dobrociesz) - rzeźbiarstwo
11.Bogumiła Serafin (Iwkowa) - koronkarstwo, hafty, szydełkowanie, wyszywanie
12.Zofia Serafin (Iwkowa) - hafty, wyszywanie bluzek i gorsetów do stroju krakowskiego, koronkarstwo