Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Informacje dla rolników

Informacja
2021-03-01

Informacja

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział w Brzesku informuje, iż od 15 marca do 15 maja w Urzędzie Gminy w Iwkowej w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 8:00 do 13:00 będą wypełniane wnioski o dopłaty obszarowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wysyła do rolników kopert z wnioskami.   Maria Stawiarz - Doradca d.s. rozwoju obszarów...
Wykład na temat produktów pszczelich i apiterapii
2021-02-19

Wykład na temat produktów pszczelich i apiterapii

Polski Związek Pszczelarski zaprasza na bezpłatny wykład/webinar on-line, który odbędzie się 20 lutego 2021 roku o godz. 11:00. Webinar kierowany jest do potencjalnych konsumentów miodu i innych produktów pszczelich a jego celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o jakości i cechach produktów pszczelich oraz upowszechnianie wiedzy na temat apiterapii. Link do...
Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
2021-01-28

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone na pierwszym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Zachęcamy do zapoznania się z...
Zadania Gminy związane z potwierdzaniem umów dzierżawy
2020-11-05

Zadania Gminy związane z potwierdzaniem umów dzierżawy

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt. 1 i art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek...
Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19
2020-09-28

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. wniosków, z tego 7,2 tys. w Małopolsce. Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej:...
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie
2020-09-21

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 24 września do 3 października 2002 zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz...
Informacja dla rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej
2020-09-21

Informacja dla rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej

Zachęcamy rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej do zapoznania się z ulotką dotyczącą zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w związku z walką z Afrykańskim Pomorem Świń. ...
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
2020-06-26

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce u trzody chlewnej. W związku z występowaniem nowych ognisk w hodowlach świń, Powiatowy Lekarz w Brzesku przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych, w...
Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw”
2020-06-25

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się...
Wójt Gminy Iwkowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
2020-06-25

Wójt Gminy Iwkowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Iwkowa. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r. Kandydat na rachmistrza...