Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Władze Gminy

 

Wójt Gminy Iwkowa

mgr Bogusław Kamiński

wojt@iwkowa.pl

Z-ca Wójta mgr Stanisław Kowalczyk kowalczyk@iwkowa.pl
Sekretarz mgr Barbara Wiśniewska-Kęder sekretarz@iwkowa.pl
Skarbnik mgr Irena Jakubik skarbnik@iwkowa.pl