Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

O gminie

Historia Gminy Iwkowa

Osadnictwo na terenach obecnej Gminy Iwkowa sięga okresu neolitu, czyli młodszej epoki kamiennej (ok. 4000 - 1700 roku p.n.e) kiedy to pojawiła się ludność rolnicza, prowadząca osiadły tryb życia.

Szkice wykopalisk
Szkice wykopalisk archeologicznych znalezionych na terenie Gminy Iwkowa

Teren dzisiejszej Gminy Iwkowa wraz z całą Małopolską już pod koniec X wieku wszedł w skład państwa Piastów. Pierwsze wzmianki o wioskach tworzących obecnie Gminę pojawiły się w następujących latach: Drużków Pusty w 1328 , Iwkowa w 1334, Wojakowa w 1363, Kąty w 1363, Połom Mały w 1363, Dobrociesz w 1367, Porąbka Iwkowska w 1400. Spośród wymienionych osad Iwkowa była dobrem królewskim, natomiast pozostałe wsie stanowiły własność szlachty zagrodowej. Miejscowości tworzące obecnie Gminę Iwkową należały do powiatu sądeckiego aż do roku 1772. Po tym roku w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez zabór austriacki tereny obecnej gminy weszły początkowo do cyrkułu bocheńskiego, a następnie do powiatu brzeskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości funkcjonowały gminy jednostkowe tj. każda wioska była gminą. W 1934 roku utworzono gminę zbiorową z siedzibą w Iwkowej w skład której wchodziły wszystkie wsie, które obecnie do niej należą. W okresie okupacji niemieckiej gmina znalazła się w obrębie Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu Gmina Iwkowa funkcjonowała jako gmina zbiorowa. W 1955 roku w miejsce gminy utworzone zostały 2 gromady w Iwkowej i w Porąbce Iwkowskiej (do której należały wsie: Wojakowa, Dobrociesz, Kąty, Drużków Pusty i Połom Mały). W dniu 01.01.1973 r. połączono gromady i utworzono Gminę Iwkową należącą do powiatu brzeskiego, województwa krakowskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w roku 1975 gmina weszła w skład województwa tarnowskiego. Od dnia pierwszego lipca 1976 roku Gminę Iwkową włączono do Gminy Czchów. Staraniem mieszkańców w dniu 01 października 1982 roku reaktywowano Gminę Iwkowa i jako samodzielna jednostka funkcjonuje do dziś. Po utworzeniu nowych województw i powiatów w1998 r. znalazła się w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim.

 

Położenie

Gmina Iwkowa leży w wojeództwie małopolskim i stanowi najbardziej wysuniętą na południe część powiatu brzeskiego, graniczy z powiatami nowosądeckim, limanowskim i bocheńskim.

Gmina Iwkowa
Teren Gminy Iwkowa jest dość mocno zróżnicowany, gdyż leży on na styku dwóch krain fizjograficznych: wschodnich krańców Beskidu Wyspowego i zachodniej części Pogórza Rożnowskiego. Pośrodku rozciąga się malownicza Kotlina Iwkowska.


Kotlinia Iwkowska zajmuje większą część Gminy i otoczona jest wzniesieniami. Od północy ogranicza ją: góra Szpilówka (516 m n.p.m), Piekarska Góra (512 m n.p.m), Bukowiec (494 m n.p.m.), od zachodu Kopiec (585 m n.pm.), Szczełba 511 od wschodu Połom Mały (411 m n.p.m.), Mahulec (483 m n.p.m.), Czyżowiec 417.
Takie ukształtowanie terenu gminy Iwkowa powoduje, że wody znajdujących się tu potoków spływają w kierunku południowym. Główny potok Białka który jest zlewnią dla potoków Beli, Dobrocieszki, Żebraczki i Granicznika, stanowi lewy dopływ rzeki Łososiny, która ostatecznie wpływa do zbiornika Czchowskiego i rzeki Dunajec.

 

Pod względem komunikacyjnym Gmina Iwkowa leży w odległości około 8 kilometrów na zachód od drogi krajowej Brzesko-Nowy Sącz na wysokości Jeziora Czchowskiego.
Gmina Iwkowa jest niewielką gminą, zajmuje 47.2 km2 , a liczba mieszkańców przekracza niewiele ponad 6 tysięcy.