Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Sołectwa

Sołectwo Wojakowa

Iwkowa

Proces osadniczy rozpoczął się tutaj w czasach prehistorycznych, znaleziono toporek kamienny, który został oszacowany na okres pochodzenia ok. 4000 - 2000 roku p.n.e. Wojakową założył żołnierz Wojak, wielki prokurator z armii Ogniwo, a w roku 1363 przodkowie wybudowali pierwszy kościół z kamienia polnego, pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Dzieje Wojakowej związane są z rodem Wojakowskich, legitymujących się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. Praojcem tej odnogi był: Remigian z Wojakowa Wojakowski (I pok.), podsędek przemyski, poseł na sejm 1627r. deputowany radomski, Kasper z Wojakowa Wojakowski (II pok.), sędzia ziemi przemyskiej, zmarły 1669 r., Jan z Wojakowa Wojakowski (III pok.), pan na Rzeplinie, łowczy. chorąży, kasztelan przemyski, Michał z Wojakowa Wojakowski (IV pok.), dziedzic od r. 1720 Lipnicy Górnej, Alojzy Dunstan z Wojakowa Wojakowski (V pok.) dziedzic Lipnicy Górnej w 1782r., Faustyn-Seweryn z Wojakowa Wojakowski (VI pok.), Dyonizy Jan z Wojakowa Wojakowski (VII pok.), Henryk i Mieczysław z Wojakowa Wojakowski (VIII pok.). Tutaj zachowane są tradycje sadownicze i tradycje suszenia owoców, w szczególności śliw (wędzenie dymem z drewna bukowego). Corocznie we wrześniu odbywa się Święto Suszonej Śliwki, które ma na celu promowanie produktu regionalnego. 


Sołtys - PŁAWECKI JULIAN - TEL. 14 684 51 83 

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • HAJDUK Zbigniew
 • JARZMIK Jan
 • LISZKA Marek
 • PACUT Piotr
 • STACHOŃ Franciszek

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 1106
Pobyt czasowy:  12

Sołectwo Iwkowa

Iwkowa

Tędy już od czasów przedhistorycznych ciągnął się trakt łączący leżące na północ ziemie Lechickie z niziną węgierską. Okoliczność ta sprzyjała rozwojowi osadnictwa wzdłuż tego ważnego szlaku, zarówno handlowego jak i z czasem wojskowego. Za ślady tego pradawnego osadnictwa uważać należy znalezione na gruntach naszej wsi zabytki archeologiczne w postaci siekierek krzemiennych i młotów kamiennych. Jedne z nich wydobyto na gruntach wsi, inne znaleziono w urwiskach i piaskach rzeki Beli. Stwierdzić należy, że wieś Iwkowa powstała z połączenia się w jedno dwu osad, starszej, która w roku 1325 była już na tyle rozwinięta, że posiadała swój kościół parafialny i młodszej założonej przez królową Polski Jadwigę Łokietkową, wdowę po Władysławie Łokietku przywilejem z 4 czerwca 1334 r. Jedna z hipotez mówi, że założycielem starszej osady był Iwo Odrowąż, kanclerz Leszka Białego, biskup krakowski. Rozkład łanów, których nazwy zachowały się nie tylko w Księdze Sądowej wsi, lecz także w Tekach Schneidra, w mapach wydziału geodezji i w potocznym użyciu wskazują, że starsza osada liczyła dwadzieścia kilka łanów, młodsza zaś - zgodnie z przywilejem lokacyjnym - 40 łanów. Granicę obydwu osad stanowił dopływ potoku św.Urbana do rzeczki Beli, jak na to wskazuje położenie łanu sołtysiego. W średniowieczu Iwkowa stanowiła część Ziemii Sądeckiej, przeznaczonej od połowy XII w. na uposażenie małżonek książąt królewskich. 

Sołtys - SZOT STEFAN - TEL. 14 684 44 19 

Członkowie rady sołeckiej

 • BODEK Eugeniusz
 • BODEK Stefan
 • GAWEŁDA Józef
 • PIECHOWICZ Roman
 • SZOT – SERAFIN Beata

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 2858
Pobyt czasowy:  22

Sołectwo Dobrociesz

Dobrociesz

 

W Dobrocieszu znaleziono toporek kamienny pochodzący z około 4000 -2000 roku p.n.e. Tak więc proces osadniczy sięga tutaj tak odległych czasów. Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1367 roku. Dzieje Dobrociesza związane są z rodem Dobrocieskich legitymującym się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. Ze względu na ukształtowanie terenu są tutaj tradycje sadownictwa i suszenia owoców, ze szczególnym uwzględniem suszenia śliw (wędzenie dymem z drewna bukowego). Tutaj podobnie jak w Wojakowej cyklicznie organizowane jest Święto Suszonej Śliwki mające na celu promowanie produktu regionalnego. 

Sołtys - WŁODZIMIERZ TROJANOWSKI

Członkowie rady sołeckiej

 • HEŁMECKI Czesław
 • KOSAKOWSKA Agata
 • PAJOR Kazimierz
 • PIECHNIK Józef

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 618
Pobyt czasowy:  3

Sołectwo Kąty

Kąty

 

Początki Kątów sięgają wczesnego średniowiecza. W połowie XIV wieku w roku 1363 znajdujemy pierwsze wzmianki dotyczące tej miejscowości. Wtedy to na prośbę Floriana z Drużkowa (pierwszego właściciela Kątó), a decyzją króla Kazimierza Wielkiego, wieś przeszła z prawa polskiego na niemieckie, czego skutkierm była zmiana własności i sposobu gospodarowania ziemią. Dzieje Kątów, a także ich nazwa w znacznym stopniu związane są z rodem Kątskich legitymujących się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. To oni od XIV w. przez ponad 300 lat władali tymi ziemiami. Przedstawiciele tego rodu wpisali się nie tylko w historię regionu, ale także kraju. Krzysztof Kątski żyjący na przełomie XVI - XVII w. zasłynął jako biograf biskupów krakowskich. Z kolei Dorota (1591-1643) przeprowadziła odnowę zgromadzenia sióstr Norbertanek w Krakowie. Kolejnym wybitnym przedstawicielem rodu jest Marcin Kazimierz Kątski, który jako generał artylerii konnej uczestniczył w bitwie wiedeńskiej w 1683r. Główna linia Kątskich wygasa w początkach XVIII w.. Ziemie przechodzą we władanie Hrabiego Mieroszowskiego, a następnie Leona Rogoyskiego. 

Sołtys STANUCH BEATA - TEL. 14 684 48 86

Członkowie rady sołeckiej

 • CIĘCIWA Władysław
 • KRAWCZYK Andrzej
 • SZEWCZYK Andrzej
 • URYGA Renata

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 764
Pobyt czasowy:  7

Sołectwo Drużków Pusty

Drużków Pusty

 

Początki osadnictwa sięgają okresu 4000 -2000 roku p.n.e. Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1363 roku. Z dziejami Drużkowa nazwanego w późniejszym okresie Pustym związany jest ród Druszkowskich herbu Brochwicz - biegnący jeleń, przezwani później Bruszkowscy. Drugi człon nazwy miejscowości wg tradycji miejscowej dodany został po wielkim pomorze, po którym zostało we wsi zaledwie kilka osób. 

Sołtys Gwiżdż Tadeusz 

Członkowie rady sołeckiej

 • BODEK Grzegorz
 • CZYŻYCKI Józef
 • OLEKSY Rozalia

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 312
Pobyt czasowy:  0

Sołectwo Połom Mały

Sołectwo Połom Mały

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu tej miejscowości pochodzą z 1363 r., kiedy to wieś przesżła na prawo niemieckie. Sam proces osadniczy rozpoczął się o wiele wcześniej. Jest niedużą miejscowością, ale jakże malowniczo położoną. Stąd roztacza się widok niemal na całą gminę.

Sołtys ZAPIÓR MARIAN - TEL. 14 684 47 03 

Członkowie rady sołeckiej

 • CĘPA Anna
 • KULIG Maria
 • ZAPIÓR Kazimierz

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 330
Pobyt czasowy:  0

Sołectwo Porąbka Iwkowska

Sołectwo Porąbka Iwkowska

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu Porąbki Iwkowskiej pochodzą z 1400 roku. Proces osadniczy odbywał się o wiele wcześniej. Położenie Porąbki Iwkowskiej na Szlaku Wielkiej Drogi zwanej też Starą Drogą łączącego Polskę z Węgrami sprzyjało temu procesowi. Obecnie miejscowość leży w centralnej części gminy, gdzie krzyżują się szlaki komunikacyjne. Dobrze rozwija się tutaj handel, działalność usługowa i przedsiębiorczość. 

Sołtys SERAFIN MARIA – TEL. 14 684 46 64 

Członkowie rady sołeckie

 1. KURZYDŁO Czesław
 2. NOWACKI Zenon
 3. NOWICKA Anna
 4. STANUCH Maria
 5. TUCZNIO  Jan

Liczba mieszkańców na dzień (2016-12-31):
Pobyt stały: 474
Pobyt czasowy:  3