Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Sołectwa

Sołectwo Wojakowa

Iwkowa

Proces osadniczy rozpoczął się tutaj w czasach prehistorycznych, znaleziono toporek kamienny, który został oszacowany na okres pochodzenia ok. 4000 - 2000 roku p.n.e. Wojakową założył żołnierz Wojak, wielki prokurator z armii Ogniwo, a w roku 1363 przodkowie wybudowali pierwszy kościół z kamienia polnego, pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Dzieje Wojakowej związane są z rodem Wojakowskich, legitymujących się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. Praojcem tej odnogi był: Remigian z Wojakowa Wojakowski (I pok.), podsędek przemyski, poseł na sejm 1627r. deputowany radomski, Kasper z Wojakowa Wojakowski (II pok.), sędzia ziemi przemyskiej, zmarły 1669 r., Jan z Wojakowa Wojakowski (III pok.), pan na Rzeplinie, łowczy. chorąży, kasztelan przemyski, Michał z Wojakowa Wojakowski (IV pok.), dziedzic od r. 1720 Lipnicy Górnej, Alojzy Dunstan z Wojakowa Wojakowski (V pok.) dziedzic Lipnicy Górnej w 1782r., Faustyn-Seweryn z Wojakowa Wojakowski (VI pok.), Dyonizy Jan z Wojakowa Wojakowski (VII pok.), Henryk i Mieczysław z Wojakowa Wojakowski (VIII pok.). Tutaj zachowane są tradycje sadownicze i tradycje suszenia owoców, w szczególności śliw (wędzenie dymem z drewna bukowego). 

Sołtys – Hajduk Anna
solectwo.wojakowa@iwkowa.pl

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Pławecka Maria
 2. Stachoń Franciszek
 3. Szewczyk Danuta
 4. Świątkowska Zofia
 5. Wiśniewska - Kęder Barbara

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 1142

 

Sołectwo Iwkowa

Iwkowa

Tędy już od czasów przedhistorycznych ciągnął się trakt łączący leżące na północ ziemie Lechickie z niziną węgierską. Okoliczność ta sprzyjała rozwojowi osadnictwa wzdłuż tego ważnego szlaku, zarówno handlowego jak i z czasem wojskowego. Za ślady tego pradawnego osadnictwa uważać należy znalezione na gruntach naszej wsi zabytki archeologiczne w postaci siekierek krzemiennych i młotów kamiennych. Jedne z nich wydobyto na gruntach wsi, inne znaleziono w urwiskach i piaskach rzeki Beli. Stwierdzić należy, że wieś Iwkowa powstała z połączenia się w jedno dwu osad, starszej, która w roku 1325 była już na tyle rozwinięta, że posiadała swój kościół parafialny i młodszej założonej przez królową Polski Jadwigę Łokietkową, wdowę po Władysławie Łokietku przywilejem z 4 czerwca 1334 r. Jedna z hipotez mówi, że założycielem starszej osady był Iwo Odrowąż, kanclerz Leszka Białego, biskup krakowski. Rozkład łanów, których nazwy zachowały się nie tylko w Księdze Sądowej wsi, lecz także w Tekach Schneidra, w mapach wydziału geodezji i w potocznym użyciu wskazują, że starsza osada liczyła dwadzieścia kilka łanów, młodsza zaś - zgodnie z przywilejem lokacyjnym - 40 łanów. Granicę obydwu osad stanowił dopływ potoku św. Urbana do rzeczki Beli, jak na to wskazuje położenie łanu sołtysiego. W średniowieczu Iwkowa stanowiła część Ziemi Sądeckiej, przeznaczonej od połowy XII w. na uposażenie małżonek książąt królewskich. 

Sołtys – Szot Stefan :  solectwo.iwkowa@iwkowa.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Turek Zbigniew
 2. Gawełda Józef
 3. Szot-Serafin Beata
 4. Gawełda Bronisław
 5. Biernat-Śmietana Danuta

Liczba mieszkańców na dzień (2013-12-31): 2944

 

Sołectwo Dobrociesz

Dobrociesz

 

W Dobrocieszu znaleziono toporek kamienny pochodzący z około 4000 -2000 roku p.n.e. Tak więc proces osadniczy sięga tutaj tak odległych czasów. Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1367 roku. Dzieje Dobrociesza związane są z rodem Dobrocieskich legitymującym się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. Ze względu na ukształtowanie terenu są tutaj tradycje sadownictwa i suszenia owoców, ze szczególnym uwzględniem suszenia śliw (wędzenie dymem z drewna bukowego). Tutaj podobnie jak w Wojakowej cyklicznie organizowane jest Święto Suszonej Śliwki mające na celu promowanie produktu regionalnego. 

Sołtys - Jolanta Solecka - solectwo.dobrociesz@iwkowa.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Renata Hołyst
 2. Wiesława Kukla
 3. Barbara Kwiek
 4. Anna Kozioł
 5. Zbigniew Figiel

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 617

Sołectwo Kąty

Kąty

 

Początki Kątów sięgają wczesnego średniowiecza. W połowie XIV wieku w roku 1363 znajdujemy pierwsze wzmianki dotyczące tej miejscowości. Wtedy to na prośbę Floriana z Drużkowa (pierwszego właściciela Kątów), a decyzją króla Kazimierza Wielkiego, wieś przeszła z prawa polskiego na niemieckie, czego skutkiem była zmiana własności i sposobu gospodarowania ziemią. Dzieje Kątów, a także ich nazwa w znacznym stopniu związane są z rodem Kątskich legitymujących się herbem Brochwicz - biegnący jeleń. To oni od XIV w. przez ponad 300 lat władali tymi ziemiami. Przedstawiciele tego rodu wpisali się nie tylko w historię regionu, ale także kraju. Krzysztof Kątski żyjący na przełomie XVI - XVII w. zasłynął jako biograf biskupów krakowskich. Z kolei Dorota (1591-1643) przeprowadziła odnowę zgromadzenia sióstr Norbertanek w Krakowie. Kolejnym wybitnym przedstawicielem rodu jest Marcin Kazimierz Kątski, który jako generał artylerii konnej uczestniczył w bitwie wiedeńskiej w 1683r. Główna linia Kątskich wygasa w początkach XVIII w.. Ziemie przechodzą we władanie Hrabiego Mieroszowskiego, a następnie Leona Rogoyskiego. 

 

Sołtys – Stanuch Beata 
solectwo.katy@iwkowa.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Jacek Gorycki
 2. Zdzisław Nowak
 3. Agnieszka Salamon
 4. Renata Uryga
 5. Grzegorz Pajor

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 835

Sołectwo Drużków Pusty

Drużków Pusty

 

Początki osadnictwa sięgają okresu 4000 -2000 roku p.n.e. Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1363 roku. Z dziejami Drużkowa nazwanego w późniejszym okresie Pustym związany jest ród Druszkowskich herbu Brochwicz - biegnący jeleń, przezwani później Bruszkowscy. Drugi człon nazwy miejscowości wg tradycji miejscowej dodany został po wielkim pomorze, po którym zostało we wsi zaledwie kilka osób. 

Sołtys – Gwiżdż Tadeusz
solectwo.druzkow.pusty@iwkowa.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Grzegorz Bodek
 2. Rozalia Oleksy
 3. Krzysztof Piechnik
 4. Justyna Kulig
 5. Łukasz Piechnik

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 336

Sołectwo Połom Mały

Sołectwo Połom Mały

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu tej miejscowości pochodzą z 1363 r., kiedy to wieś przeszła na prawo niemieckie. Sam proces osadniczy rozpoczął się o wiele wcześniej. Jest niedużą miejscowością, ale jakże malowniczo położoną. Stąd roztacza się widok niemal na całą gminę.

Sołtys – Zapiór Marian

solectwo.polom.maly@iwkowa.pl

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Sowa Rafał
 2. Nieć-Kolasa Natalia
 3. Zapiór Kazimierz
 4. Kulig-Sroka Monika
 5. Zapiór Bogdan

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 347

 

Sołectwo Porąbka Iwkowska

Sołectwo Porąbka Iwkowska

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu Porąbki Iwkowskiej pochodzą z 1400 roku. Proces osadniczy odbywał się o wiele wcześniej. Położenie Porąbki Iwkowskiej na Szlaku Wielkiej Drogi zwanej też Starą Drogą łączącego Polskę z Węgrami sprzyjało temu procesowi. Obecnie miejscowość leży w centralnej części gminy, gdzie krzyżują się szlaki komunikacyjne. Dobrze rozwija się tutaj handel, działalność usługowa i przedsiębiorczość. 

 

Sołtys – Serafin Maria
solectwo.porabka.iwkowska@iwkowa.pl

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Serafin Andrzej
 2. Tucznio Jan
 3. Nowak Grzegorz
 4. Karpiel Mirosław

Liczba mieszkańców na dzień (2023-12-31): 492