Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Struktura UrzęduWójt  
Z-ca Wójta  
Sekretarz Gminy SE
Skarbnik Gminy - Główna Księgowa Budżetowa SK
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych SOO
Referat Finansów i Podatków FP
Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych GKZP
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego GKZP
Referat Obsługi Szkół i Przedszkoli SP
Samodzielne stanowisko ds. Samorządowych - w sprawach dotyczących obsługi Rady Gminy RG w sprawach dotyczących działania Wójta W  
Samodzielne stanowisko ds. Społecznych SDS
Urząd Stanu Cywilnego USC
Radca Prawny RP
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych PIN
Samodzielne stanowisko Eko-doradca ED


Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy iwkowa z dania 13 maja 2015 roku w sprawie : nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwkowej

Zarządzenie Nr 87/16 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie : zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwkowej.