Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj
2018-06-08

Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj

Stowarzyszenie DOBRO-CIESZY w Dobrocieszu złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn. „Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239). Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości...
Zaginął pies !!!
2018-06-08

Zaginął pies !!!

W środę , 6 czerwca w Tymowej Górnej zaginął czarny podpalany pinczer średni Pongo ( pies średniej wielkości, wysterylizowany, ma 8 lat, posiada chip i tatuaż ).  Bardzo prosimy o informacje:697 069 706603 371 727 ...
Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców
2018-06-08

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion tarnowski” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie...
Audyty energetyczne 2018
2018-06-08

Audyty energetyczne 2018

Obecnie wykonawcą ocen energetycznych w subregionie Tarnowskim jest firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ul. Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, https://www.efektywniej.pl Wstępny harmonogram wykonywania ocen przedstawia się nastęująco.  Harmonogram ten może ulec zmianie.   WNIOSKODAWCA LIPIEC Gmina Iwkowa ...
Gminny Program Rewitalizacji
2018-06-07

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-...
Komunikat
2018-06-07

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku decyzją nr 25/18 z dnia 05.06.2018r. stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu.           ...
Twoja Szansa Na Przedsiębiorczość
2018-06-06

Twoja Szansa Na Przedsiębiorczość

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu  „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące lub uczące się na...
Czerwcowe Spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze
2018-06-04

Czerwcowe Spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze, które odbędzie się 9 czerwca (sobota) o godzinie 18:00.    ...
Oferta Pracy
2018-06-04

Oferta Pracy

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej ...
Oferta bezpłatnych zajęć
2018-06-04

Oferta bezpłatnych zajęć

Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w III kwartale 2018 r. W załączeniu oferta planowanych warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się o 9.00 w...
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy  nr 5/2018
2018-06-04

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem...
Komunikat
2018-05-29

Komunikat

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolityDz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024. W tym dniu na stronie internetowej www.iwkowa.pl oraz w Biuletynie...
PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!
2018-05-29

PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z Firmą Szkoleniową MAESTRA – MAŁGORZATA SANECKA zapraszają do udziału w projekcie:PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ! nr RPMP.09.01.02-12-0255/17ZAPRASZAMY OSOBY: zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, bezrobotne lub są osobami pracującymi. ...
RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...
2018-05-29

RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...

PCPR w Brzesku rozpoczęło kampanię promocyjną pod hasłem "RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...", mającą na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, które są najczęściej spotykaną w praktyce formą opieki zastępczej oraz najlepszą alternatywą dla dziecka w najtrudniejszych chwilach. Zwracamy się do rodziców, małżonków, osób samotnych,...
OGŁOSZENIE NR 2
2018-05-25

OGŁOSZENIE NR 2

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018r. poz. 121 z późń.zm.) Wójt Gminy Iwkowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwkowa przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat Wykaz (pdf) ...
Komunikat
2018-05-25

Komunikat

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRZESKU Z DNIA 24 MAJA 2018 R., W SPRAWIE JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU LOKALNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROCIESZU   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności,...
Komunikat
2018-05-24

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności,...
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018
2018-05-21

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018. Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się...