Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
2019-12-03

Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w I kwartale 2020 r. W załączeniu oferta planowanych warsztatów. Zajęcia  rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery...
Z POWER –em w życie
2019-12-03

Z POWER –em w życie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: „Z POWER-em w życie” Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 4 grudnia 2019 r. będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów Zapraszamy osoby : od 15 do 29 r.ż, bierne...
Gminny Konkurs na  Łańcuch choinkowy
2019-12-03

Gminny Konkurs na Łańcuch choinkowy

Gminny Konkursu na Łańcuch choinkowy Organizator:- Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej Cel konkursu:- kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych- rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży- rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością artystyczną- prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z placówek oświatowych gminy Iwkowa ...
Szukamy właściciela psa
2019-11-27

Szukamy właściciela psa

Szukamy właściciela psa lub osoby chętnej do adopcji zwierzęcia. Telefon kontaktowy Urząd Gminy Iwkowa146844010 wew. 29 lub firma "Dimarco" 14/6844059   ...
Akcja oddawania krwi
2019-11-27

Akcja oddawania krwi

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej zaprasza na akcję oddawania krwi 7 grudnia  2019 r. tj. sobota od 9:00 do 12:00, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej . Chętni do oddania powinni być w pełni zdrowi i mieć ze sobą dowód tożsamości. Krew mogą oddawać osoby od 18 roku życia do 65 – mężczyźni, a kobiety do 60 r....
Gmina Iwkowa Liderem Powiatu Brzeskiego
2019-11-27

Gmina Iwkowa Liderem Powiatu Brzeskiego

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą MISTiA realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi...
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Europa z naszej ulicy" w roku szkolnym 2019/2020.
2019-11-21

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Europa z naszej ulicy" w roku szkolnym 2019/2020.

Program ma na celu:  - odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,  - rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,  - rozwój kompetencji społecznych młodzieży.  Program adresowany jest do zespołów młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (od 4 do 6...
Przetwórstwo w gospodarstwie: tanio, zdrowo, z zyskiem
2019-11-21

Przetwórstwo w gospodarstwie: tanio, zdrowo, z zyskiem

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na tzw. Małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach...
Trwa nabór chętnych osób do X edycji projektu "Proaktywni na plus"
2019-11-20

Trwa nabór chętnych osób do X edycji projektu "Proaktywni na plus"

Miło nam poinformować, że ruszył nabór do ostatniej X edycji projektu „Proaktywni na plus”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, pozostających bez pracy. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i...
Gala Finałowa projektu "Jestem mały, wiem więcej" z przedstawieniem pt. „Jak Wojtek został strażakiem” w PSP w Wojakowej
2019-11-20

Gala Finałowa projektu "Jestem mały, wiem więcej" z przedstawieniem pt. „Jak Wojtek został strażakiem” w PSP w Wojakowej

Gala Finałowa projektu "Jestem mały, wiem więcej" z przedstawieniem pt. „Jak Wojtek został strażakiem” w PSP w Wojakowej ...
11 listopada
2019-11-15

11 listopada

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Iwkowa odbyły się na dzień przed większością ogólnopolskich obchodów – w niedzielę – 10 listopada. Rozpoczęły się uroczystą mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej, po której Wójt Gminy Iwkowa z przedstawicielami Rady Gminy, w towarzyszeniu Iwkowskiej Orkiestry Dętej, złożył...
OGŁOSZENIE  -  KONSULTACJE
2019-11-18

OGŁOSZENIE - KONSULTACJE

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa o konsultacji  projektu Uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3...
Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2019-11-18

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do Urzędu Gminy w Iwkowej wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem „VIII Małopolski Turniej Mikołajkowy Szkółek Piłkarskich” złożyło Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa. Zgodnie z art. 19a. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
MARR zaprasza do udziału w projekcie „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”
2019-11-14

MARR zaprasza do udziału w projekcie „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis. Działania w projekcie są ukierunkowane na:• zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych• rozwój kadry menadżerskiej• zwiększenie motywacji pracowników• poprawę atmosfery i...
11 listopada 2019 roku  Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej zaprasza na swoją stronę internetową – na Listopadowe Juzyny.
2019-11-09

11 listopada 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej zaprasza na swoją stronę internetową – na Listopadowe Juzyny.

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. / C.K.Norwid / W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspominamy wydarzenia sprzed roku i przedstawiamy niezwykłą historię losów bohatera I wojny światowej – Władysława Dzięgla z Iwkowej – w 104 rocznicę Jego śmierci. Historia dwóch braci z Iwkowej biorących udział w bitwach I wojny światowej jest tak niezwykła, że...
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
2019-11-07

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje; Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem...
Komunikat ws. Karty Dużej Rodziny
2019-11-14

Komunikat ws. Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po...