Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h


Aktualności z Gminy Iwkowa
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
2021-02-03

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51). Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 28.02.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem...
Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.
2021-02-03

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez...
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
2021-02-03

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Bogusław Kamiński - Gminny Komisarz Spisowy w Iwkowej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z...
Obraz aktywności obywatelskiej na wsi – pomóż go namalować!
2021-02-03

Obraz aktywności obywatelskiej na wsi – pomóż go namalować!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, które skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na obszarach wiejskich. ...
Od aktywności do zatrudnienia
2021-01-29

Od aktywności do zatrudnienia

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez...
Komunikat
2021-02-03

Komunikat

Urząd Gminy w Iwkowej informuje, że z powodu awarii na głównej linii sieci wodociągowej w miejscowości Kąty w dniu 27.01.2021r. wystąpiły problemy w dostawie wody. Planowane usunięcie awarii nastąpi w dniu 29.01.2021r. Za utrudnienia przepraszamy. ...
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
2021-01-28

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych. Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów...
Komunikat
2021-02-03

Komunikat

Gmina Iwkowa informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Kąty w dniu 27.01.2021r. wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO USUNIĘCIU AWARII Za utrudnienia przepraszamy. ...
Zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
2021-01-27

Zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, przypominam o konieczności zgłaszania, właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi,...
Informacja Wójta Gminy Iwkowa 21 stycznia 2021r.
2021-01-22

Informacja Wójta Gminy Iwkowa 21 stycznia 2021r.

Zapraszamy mieszkańców i turystów Gminy Iwkowa do obejrzenia kolejnej informacji Wójta Gminy Iwkowa. ...
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie
2021-01-20

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Zachęcamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. ...
ORGANIZACJA TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2PRZECIWKO  SARS-COV-2
2021-01-18

ORGANIZACJA TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2PRZECIWKO SARS-COV-2

Samorząd Gminy Iwkowa włączając się w realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COWID -19 przez zapewnienie transportu do punktu szczepień populacyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, uruchamia telefony kontaktowe : 14 6844010 783 995...
Odśnieżanie chodników
2021-01-18

Odśnieżanie chodników

Urząd Gminy w Iwkowej przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. W związku z ww. ustawą każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien zostać uprzątnięty. Za chodnik uznaje się...
Inspiruj ze Śliwką
2021-01-18

Inspiruj ze Śliwką

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru LGD do udziału w projekcie ''Inspiruj ze Śliwką''. Przedsięwzięcie polega na wyborze projektów (partnerskie projekty współpracy lokalnej), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku (spotkania, konkursy, imprezy). Zgłoszone do dofinansowania przedsięwzięcie musi...
Sesje Mastermind
2021-01-08

Sesje Mastermind

Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć z POWERem”. Jego częścią są sesje Mastermind – warsztaty kreatywne poświęcone wypracowaniu pomysłów na swój rozwój zawodowy. I nie tylko! Sesje to spotkania w małej, kilkuosobowej grupie z trenerem, który pomoże Wam lepiej poznać...
Informacje Urzędu Statystycznego w Krakowie
2021-01-08

Informacje Urzędu Statystycznego w Krakowie

Szanowni Państwo,            uprzejmie informuję, że w 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r....
Informacja Wójta Gminy Iwkowa 7 stycznia 2020r.
2021-01-08

Informacja Wójta Gminy Iwkowa 7 stycznia 2020r.

Zapraszamy mieszkańców i turystów Gminy Iwkowa do obejrzenia kolejnej informacji Wójta Gminy Iwkowa.   ...
NOWOCZESNY ALKOMAT PRZEKAZANY BRZESKIEJ POLICJI
2021-01-05

NOWOCZESNY ALKOMAT PRZEKAZANY BRZESKIEJ POLICJI

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku otrzymali nowe urządzenie do przesiewowego badania stanu trzeźwości, które będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Nowoczesne urządzenie zakupione zostało przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwkowej. W środę (30.12.br.) komendant powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław...
Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!
2021-01-04

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i...