Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności z Gminy Iwkowa
OGŁOSZENIE
2019-06-10

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Iwkowej informuje, że z powodu upałów w terminie od 11 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku czynny będzie w godzinach  od 7.00 do 14.45. ...
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023
2019-06-10

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku  kadencji ławników orzekających w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie zwrócił się do Rady Gminy w Iwkowej z prośbą o dokonanie wyboru ławników: do Sądu Rejonowego w Brzesku - 2 osoby do Sądu Rejonowego w Bochni - 1 osoba  do orzekania z zakresu prawa pracy. Działając na podstawie ustawy z dnia 27...
Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2018 rok
2019-06-10

Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt przedstawia Radzie Gminy w  Iwkowej Raport o stanie Gminy Iwkowa o za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie gminy Iwkowa za 2018 rok zabierają głos...
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa
2019-06-10

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa powołana przez Radę Gminy Iwkowa Uchwałą Nr YI/53/19 Rady Gminy Iwkowa z dnia 25 marca 2019 r., działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach...
Wokół Piekarskie Góry
2019-06-10

Wokół Piekarskie Góry

Zapraszamy na imprezę Wokół Piekarskiej Góry 16 czerwca 2019 r.  tj. niedziela boisko na terenie Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu. Szczegóły na plakacie. ...
Sto haseł o czystości na sto lat niepodległości
2019-06-11

Sto haseł o czystości na sto lat niepodległości

PROTOKÓŁ  komisji konkursowej powołanej do oceny prac w ramach konkursu na „Sto haseł o czystości na sto lat niepodległości”. Komisja w składzie: Agnieszka Mida, Joanna Szczepańska, Małgorzata Gutowicz i Wojciech Hila dokonała oceny prac zgromadzonych w Urzędzie Gminy Iwkowa. Na konkurs złożono 54 prace w tym 7 prac niezgodnych z zasadami regulaminu konkursu. Poniżej wyniki...
Pracujące soboty w placówkach ARiMR
2019-06-07

Pracujące soboty w placówkach ARiMR

Pracujące soboty w placówkach ARiMR Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca Najbliższe soboty, 8 i 15 czerwca będą w placówkach ARiMR dniami pracy. Biura czynne będą – jak na co dzień – w godzinach 7.30 – 15.30. Natomiast 21 czerwca, w piątek po Bożym Ciele, placówki ARiMR będą nieczynne. Przypominamy, że – choć podstawowy termin ubiegania się o dopłaty minął 31 maja - jeszcze do...
Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
2019-06-06

Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w III kwartale 2019 r. W załączeniu oferta planowanych warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności...
Czerwcowe spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze
2019-06-07

Czerwcowe spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze

Czerwcowe spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze w lesie na pograniczu Lipnicy Dolnej i Iwkowej 9 czerwca 2019 r. (niedziela) godz. 17:00. W programie:16:45 - Uroczyste rozpoczęcie spotkania przez Iwkowską Orkiestrę Dętą16:50 - Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów PSP w Iwkowej-Nagórzu17:00 - Msza Święta ...
„Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75
2019-06-04

„Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz” ETAP II – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe”

       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym propozycji przebiegu wariantów nowych tras Drogi Krajowej nr DK75.        Spotkanie dla mieszkańców gminy Iwkowa...
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 31 maja 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu
2019-06-03

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 31 maja 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu  i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych,...
Woda niezdatna do spożycia
2019-05-31

Woda niezdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku, informuję korzystających z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu, że stwierdzono brak przydatności wody do spożycia – do odwołania. ...
Akcja oddawania krwi
2019-05-30

Akcja oddawania krwi

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej zaprasza na akcję oddawania krwi 8 czerwca  2019 r. tj. sobota od 9:00 do 12:00, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej . Chętni do oddania powinni być w pełni zdrowi i mieć ze sobą dowód tożsamości. Krew mogą oddawać osoby od 18 roku życia do 65 – mężczyźni, a kobiety do 60 r....
Innowacje to przyszłość
2019-05-27

Innowacje to przyszłość

10 czerwca 2019 r. rozpoczyna się w Krakowie 9. Małopolski Festiwal Innowacji – największe tego typu wydarzenie w kraju. Do 16 czerwca w różnych częściach naszego regionu odbędzie się wiele niezwykle interesujących wydarzeń, które zainspirują Małopolan, w szczególności przedsiębiorców do jeszcze większej aktywności. Festiwal zainauguruje konferencja pt. Innowacyjny start – kolejny...
ĆWICZENIE RENEGADE
2019-05-27

ĆWICZENIE RENEGADE

ĆWICZENIE RENEGADE - informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza. Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński ...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2019-05-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie polegającego na budowie i przebudowie drogi krajowej nr 75 (DK 75) klasy GP na ode. Brzesko - Nowy Sącz,...
Ulotki i wytyczne postępowania dla osób zamieszkujących tereny dotknięte podtopieniami oraz zalaniem wodami powodziowymi
2019-05-24

Ulotki i wytyczne postępowania dla osób zamieszkujących tereny dotknięte podtopieniami oraz zalaniem wodami powodziowymi

Poniżej udostępniamy materiały instruktażowe oraz wytyczne postępowania dla osób dotkniętych podtopieniami oraz oddziaływaniem wód powodziowych https://bip.malopolska.pl ...
Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla mieszkańców Gminy Iwkowa
2019-05-22

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla mieszkańców Gminy Iwkowa

W dniu 20 maja podczas sesji Rady Gminy w Iwkowej mieszkańcom Gminy Iwkowa zostały wręczone medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Wyróżnienia otrzymały rodziny, które wychowały co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy. Złoty medal otrzymali Państwo Zofia i Bronisław Gwiżdż, których siedmiu synów służyło w Wojsku Polskim. Srebrne medale otrzymali: Aniela i Eugeniusz...